Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία SHAPE ΙΚΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των εξειδικευμένων τεχνικών εκδόσεων, συμβάλλοντας στην ενημέρωση και την επιστημονική αναβάθμιση δυναμικών επαγγελματικών κλάδων της οικονομίας.

Στόχος αυτής της εκδοτικής δραστηριότητας είναι η προσφορά ενός σημαντικού επιμορφωτικού έργου, η εξειδικευμένη προσέγγιση θεμάτων και προβλημάτων που απασχολούν τους χιλιάδες επαγγελματίες στους οποίους απευθύνεται και η επιστημονική τεκμηρίωση των απαντήσεων που παρουσιάζει.

Σταθερή επιδίωξη της SHAPE ΙΚΕ είναι η διεύρυνση των γνωστικών πεδίων των αντικειµένων που πραγµατεύεται µέσα από τις σελίδες των εκδόσεών της, η προαγωγή της τεχνογνωσίας και η ευρεία διάδοση της κεκτηµένης γνώσης και εµπειρίας.

H SHAPE ΙΚΕ έχει καταξιωθεί όλα αυτά τα χρόνια για την έγκυρη και έγκριτη παρουσία της στο χώρο των εξειδικευµένων τεχνικών εκδόσεων, καθώς γνωρίζει διεξοδικά κάθε τοµέα τεχνικής έκδοσης στον οποίο δραστηριοποιείται. Διαθέτει ένα οργανωµένο επιτελείο έµπειρων και εξειδικευµένων συνεργατών, που γνωρίζουν πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του κάθε αντικειµένου και τις ιδιοµορφίες της αντίστοιχης αγοράς. Δίνει, μάλιστα, ιδιαίτερη έµφαση στη διεθνή διάσταση των πραγµάτων, έχοντας συνάψει διεθνείς συνεργασίες µε παγκοσµίως αναγνωρισµένους και καταξιωµένους φορείς και εκδόσεις σε ανάλογα επαγγελµατικά πεδία.

Στην SHAPE ΙΚΕ, πυξίδα στην πορεία µας είναι η ποιότητα, η επιστηµονική εγκυρότητα και η εκδοτική αρτιότητα, ευελπιστώντας πάντοτε στο αµοιβαίο όφελός µας µε όλους τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους αναγνώστες µας.