ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η SHAPE ΕΠΕ σε συνεργασία με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) με κρυπτογράφηση 128-bit για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνσή σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.freshbakery.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.